Informator dla klienta

Finansowanie

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z programu finansowania sprzedaży urządzeń medycznych.

Finansowanie Sprzedaży Urządzeń Medycznych
Celem programu jest dostarczenie instrumentów finansowych wspomagających zakup aparatury i urządzeń medycznych.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych firm działających w branży medycznej.

Instrumenty Finansowe
Proponujemy szeroką gamę instrumentów finansowych, między innymi sprzedaż ratalna, leasing operacyjny, leasing kapitałowy.

 

Technologie Informatyczne


W odpowiedzi na zmieniające się warunki i możliwości ekonomiczne instytucji opieki zdrowotnej, GE Medical Systems produkując sprzęt medyczny poszukuje możliwości dalszego, długofalowego sukcesu w tworzeniu systemów o większej efektywności. Istotnym czynnikiem poprawy skuteczności i wydajności ośrodków diagnostycznych jest szerokie zastosowanie otwartych sieci obrazowych spełniających następujące zadania:

połączenie istniejących urządzeń cyfrowych w celu eliminacji niektórych prac manualnych i zastąpienia ich szybkimi i skuteczniejszymi metodami elektronicznymi,

umożliwienie szybkiego przesyłania obrazów w systemie PACS (Picture Archiving and Communications System) pomiędzy urządzeniami w celu poprawienia skuteczności diagnostyki,

zapewnienie sprawnego przesyłania danych pomiędzy szpitalami w systemie HIS (Hospital Information System), tworząc możliwość konsultacji specjalistycznych, przyspieszających i poprawiających pewność diagnozy,

zintegrowanie danych obrazowych pochodzących z systemów RIS (Radiology Information System) i CIS (Cardiology Information System) z innymi danymi diagnostycznymi i administracyjnymi pacjenta,

zapewnienie kompatybilności systemów, umożliwiając przyłączanie nowych urządzeń do tworzących się systemów sieciowych.

Wszystkie te zadania wspiera standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Konsola diagnostyczna Advantage Workstation umożliwia dokładną analizę obrazów pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych. Dzięki m.in. wysokiej rozdzielczości prezentacji trójwymiarowej zapewnia doskonałą widoczność dla wszystkich badań.

« powrót